Familieopstelling


Een familieopstelling kan jou helpen inzicht te krijgen in waarom je dingen doet zoals je ze doet. Bijvoorbeeld als een bepaalde relatie in je leven niet goed loopt. Denk aan de relatie met je partner, die met een collega of je baas of de verhoudingen tussen jou en je kinderen. De oorzaak van zo’n verstoorde relatie kan in jouw ‘systeem’ van herkomst liggen. Een familieopstelling is een krachtige en uiterst effectieve manier om het onderbewuste inzichtelijk te maken en aan de slag te gaan met jouw (psychische) klachten.

Wat is een familieopstelling?

Een familieopstelling is een effectieve en helende manier om de onbewuste patronen in onze familie van herkomst te onderzoeken. Hier zijn antwoorden te vinden op de vraag wat ons in het dagelijks leven (on)bewust beïnvloedt en waardoor we niet lekker in ons vel zitten of onze doelen niet lijken te halen. Tijdens een familieopstelling kijk je, onder begeleiding van een psycholoog of therapeut, naar personen en gebeurtenissen binnen jouw familiesysteem die met elkaar verbonden zijn en van invloed kunnen zijn op het verleden. Maar ook op het heden en de toekomst.


Wat is een systeem?

Tijdens een familieopstelling, neem je een kijkje in je systeem van herkomst. Een systeem is een groep met haar eigen regels en wetten. Bijvoorbeeld een gezin/familie waarin iedereen zijn eigen rol heeft. De werking van de (ongeschreven) regels en wetten, de verhoudingen onder elkaar en de onuitgesproken rollen, kunnen behoorlijk ingewikkeld zijn. Ze kunnen leiden tot onbegrip en verwarring. In het dagelijks leven kun je daarmee onder druk komen te staan.

Doordat het systeem je kan verstikken, kan het moeilijk zijn om jezelf te zijn. Je zit vast in patronen en overtuigingen die bij het systeem horen en door voorgaande generaties mogelijk zijn doorgegeven. Dit alles gaat vaak onbewust. Het enige wat je ervan merkt, zijn jouw (psychische) klachten.

 

Wanneer een familieopstelling?

Een familieopstelling kan jou helpen wanneer je een probleem in je leven wilt oplossen of een vraag wilt beantwoorden. Loop jij bijvoorbeeld vaak tegen problemen aan op jouw werk? Of kan je met bepaalde mensen niet goed opschieten? Misschien ben je te afhankelijk van iemand, of is iemand te afhankelijk van jou. Of heb je vragen over je gezondheid of een steeds weer terugkerend thema waarin je graag een stap verder wilt zetten? Een familieopstelling kan jou helpen te zien waar je vastloopt of juist kunt schitteren. 
 

Voorbeeld van een familieopstelling

Een familieopstelling doe je onder begeleiding van een psycholoog of therapeut met een groep deelnemers die elkaar en hun levensverhalen vaak niet kennen. Dit betekent dat een familieopstelling niet bestaat uit jouw echte familie. Uit de groep deelnemers kies jij intuïtief de plaatsvervangers voor jezelf, familieleden en/of andere personen waar je mee verbonden ben of je vraag mee samenhangt. Deze mensen noemen we representanten.

Als je de representanten hebt gekozen, stel je ze op in de ruimte zoals jij denkt hoe ze moeten staan ten opzichte van elkaar. Deze ruimte wordt het ‘wetende veld’ genoemd. Op het moment dat ze staan opgesteld, ervaren zij de gedachten en de emoties van de mensen die zij vertegenwoordigen. Meestal ondervraagt de begeleider de represtanten wat zij zoals ervaren, voelen of zouden willen doen. Gevoelens, eventuele verstrikkingen en (onverwachte) spanningen kunnen zich aandienen en ontvouwen. Dit kan een intense ervaring zijn, waarbij onuitgesproken verwachtingen en weggestopte pijn naar boven kan komen. Dit is niet alleen intens voor jezelf en inzichtgevend voor jezelf, maar ook voor de representanten. Ook hun levert het waardevolle inzichten op over hun eigen vragen, thema’s en onbewuste verbindingen. Tijdens de familieopstelling Amsterdam kan datgene wat opgeslagen zit in jouw onderbewuste zich laten zien en het systeem kan op die manier opnieuw geordend worden.