Wat is EMDR?Belangrijke opmerking over de privacyverklaring

 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.
Wanneer EMDR?

Wat gebeurt er met je na een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis? Je kunt de gebeurtenis verwerken of je kunt vastlopen in deze verwerking.

Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan. Je realiseert je wellicht niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten. EMDR is dan een eerste-keus behandeling om je van deze klachten af te helpen. 

EMDR bij angsten en fobieën


 

Met een angst of een fobie word je niet geboren. Meestal heeft de angst of de fobie een duidelijk, door de patiënt gekend, begin. Dat wil zeggen: een specifieke, ingrijpende gebeurtenis waarna de angst is ontstaan. Een voorbeeld is een stikfobie die is ontstaan nadat de patiënt zich een keer zeer ernstig verslikte, zich extreem hulpeloos voelde en bijna is gestikt (De Jongh & Ten Broeke, 1998; De Roos, & De Jongh, 2008).


  

Voor angsten en fobieën zonder traumatische achtergrond geldt doorgaans dat de angst geleidelijk is ontstaan of dat de patiënt zich wel kan herinneren wanneer de eerste keer was dat de angst zich manifesteerde, maar dat de herinnering daaraan geen emotionele reacties oproept. Een bekend voorbeeld is de spinnenfobie. Weinig mensen met spinnenangst hebben een herinnering aan een hele nare situatie met een spin, waarbij hij of zij zich extreem hulpeloos voelde. Mensen met een spinnenfobie geven vaak aan dat hun angst is ontstaan omdat andere mensen in de omgeving er angstig op reageerden, omdat zij er een keer erg van schrokken of omdat ze een spin ‘gewoon een eng, vies of walgelijk beest’ vinden. Men spreekt in dit kader wel van prepared fears. Dat is wanneer het er alle schijn van heeft dat de fobische reacties min of meer voorbereid aanwezig zijn in de hardware van de persoon.